Nieuw in ons repertoire:                            Binnenkort in ons repertoire:
 IN EEUWIGHEID                                          LOOK AT THE WORLD

        


Betekenis van de naam Reclaim
Reclaim is een samenvoeging van de
woorden Redeem (Verlossing door Jezus bloed) en Proclaim (verkondigen). De betekenis van Reclaim is “Weer terug brengen, op het rechte spoor zetten”.